top of page

צילומי שיניים

xray01.jpg

עקירות שיניים בנתניה

צילומי נשך – מדגימים את כותרות השיניים האחוריות ומתאימים לאבחון חורים,תאימות שולית של סתימות או כתרים.מבוצעים במרפאה או במכון צילומים.

צילומים פריאפיקלים – צילומים אלו מדגימים את השיניים לכל אורכן – כותרת ושורש, ונותנים מושג על מצב השורש והעצם שסביבו.

כשמדובר במספר מועט של צילומים – הם מבוצעים במרפאה או במכון צילומים.לתמונת רנטגן מלאה יש צורך ב 14 צילומים פרי-אפיקליים
סטטוס – סטטוס הוא כינוי לסדרת צילומים (המכילים הן צילומים פריאפיקלים והן צילומי נשך) לכל השיניים בפה.

זו הדרך הטובה ביותר לאסוף מידע פרטני על השיניים ולהכין תכנית טיפול. מבוצע במכוני הצילום השונים.
צילום פנורמי – מדגים את מבנה הלסתות, ניתן לראות מיקום של מבנים

אנטומים – תעלות העצב ופתחיהן, מיקום הסינוסים,

כמות העצם וגובהה בנקודות שונות. בעזרת צילום פנורמי ניתן לאבחן גם פתולוגיות כגון שיניים כלואות, ציסטות, שינויים במבנה פרקיי
הלסת וכולי. צילום זה פחות חד ואנ=ינו מתאים לאיבחון עששת ,הוא נחשב כלי אבחנתי בסיסי כאשר מתכננים שתלים.

CT צילום תלת מימדי המאפשר איבחן של עובי העצם.
כאשר מדובר בהשתלות שיניים ו/או עצם, יש לקבל מושג מדויק על כמות העצם ולא ניתן להסתפק בשני מימדים (אשר מתקבלים בצילומי רנטגן),

ויש צורך גם במימד הנפחי של העצם. מאפשר איבחון מדויק של עובי העצם , ומיקום ממצאים פתלוגיים. הפנייה לCT תינתן במידת הצורך ובאופן פרטני.

 

רנטגן דיגיטלי – מאפשר צילום שיניים באמצעות קרינה פחותה בהרבה מן המקובל,כ 90% פחות קרינה מצילום רגיל ומקצרת מאוד את זמן האיבחון.

bottom of page